BenjaminJohn

Giá có thể đi xuống trong ngắn hạn khi xu hướng giảm

Giá xuống
BINANCE:BNBUSDTPERP   Binance Coin / TetherUS PERPETUAL FUTURES
Đường EMA dốc xuống, nến gặp EMA nhưng vẫn đóng cửa trên => Giá tôn trọng EMA
RSI không đạt điểm cực tiểu=> Giá hợp lí để giao dịch
Xu hướng chính đang giảm dựa trên đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước=> Short BNB

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.