BINANCE:BNBUSDTPERP   Binance Coin / TetherUS PERPETUAL FUTURES
Hãy tham lam khi người khác sợ hãi. xuất hiện tín hiệu đảo chiều từ H1 và M15 của BTC lẫn BNB. Mặc dù tình hình xấu nhưng ta vẫn có kèo hồi ngắn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.