BINANCE:BNBUSDT.P   Binance Coin / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
Chỉ ưu tiên đánh theo xu hướng tăng hiện tại
Kế hoạch:Kiên nhẩn chờ đợi tới Vùng mua ta Long lên.
P/S:Không đi ngược xu hướng hiện tại
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.