BINANCE:BNBUSDTPERP   Binance Coin / TetherUS PERPETUAL FUTURES
Ở h1 BNB đang tạo phân kỳ đỉnh. Set kèo ăn nhanh xuống 305 rồi tiếp tục long lên theo BTC
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.