NguyenDuyCuong19

Điểm vào đẹp cho BNX

Giá lên
BINANCE:BNXUSDT   BNX / TetherUS
#BNX tích luỹ đủ 4 tuần, tạo đáy ở 56$, hiện khối lượng giao dịch đang tăng gần 200%, tạo cơ sở cho đợt Pump giá mạnh.
Entry: 66-69$, chia vốn DCA khi giá hồi
Target: 100$-150$-200$ hoặc hold dài hạn, dự án đã ra mắt game CyberDragon hệ Metaverse + Play to earn + NFT + Auction. triển vọng dài hạn rất tốt
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.