linhnghiemvn

Dầu Brent đang trong pha hồi phục ngắn hạn

MOEX:BR1!   Hợp đồng tương lai Dầu Brent
Theo phân tích kỹ thuật, giá dầu Brent đang trong pha hồi phục khi gặp hỗ trợ mạnh. Hiện giá vẫn đang trong pha tắc nghẽn.
Cảnh báo thận trọng khi Fomo vào nhóm cổ phiếu dầu khí.
Có thể tham gia trading với hàng có sẵn khi giá tiệm cận các vùng cản trên và dưới để tối ưu lợi nhuận nếu bạn đang tham gia nhóm dầu khí.
Các cổ phiếu chú ý: PVS, PVD

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.