68trading

BRD, H4, Bánh mỳ khó ăn

Giá xuống
BINANCE:BRDBTC   Bread / Bitcoin
127 lượt xem
1
Bread (bánh mỳ) tương đối khó nhai với sóng giảm được hình thành sau quá trình Pull back, chúng tôi sẽ trở lại mã giao dịch này khi chạm mục tiêu giá bằng 40 % giá hiện tại
Sharing and discussing knowledge and experience in crypto trading and investment.
You win, we win

🗣 t.me/Group_68Trading
📢 t.me/Channel_68Trading
News: coin68.com
Twitter: twitter.com/coin68
Facebook: http://www.facebook.com/groups/1638232

Ý tưởng liên quan

Bình luận