Finnews24

Finnews24.com: Brent (ICE) giá dầu có thể rơi -1,72%

Giá xuống
BLACKBULL:BRENT   Crude Oil Brent Cash
Pivot: 74,95
Mục tiêu:
các vị thế bán dưới 74,95 với mục tiêu là 73,65 & 73,10 được mở rộng.
Kịch bản thay thế:
Trên 74,95 tìm kiếm mức tăng giá hơn nữa với 75,60 & 76, 40 là mục tiêu.
Nhận xét:
Chỉ báo RSI đang giảm và cho thấy sự sụt giảm tiếp theo.