ChungKhoanVietMy

#BSR - Có thể tăng 30% thời gian tới

Giá lên
UPCOM:BSR   BINH SON REFINING&PETROCHEM CO LTD
#BSR - Có thể tăng 30% thời gian tới
Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn
---------------
- Có thể chờ mua vùng 16000.
- Chốt lời an toàn vung 21000.
---------------
Công ty Cổ phần Lọc Hóa Dầu Bình Sơn ( BSR ) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được giao trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, vận hành sản xuất kinh doanh Nhà máy lọc dầu Dung Quất, giữ vai trò tiên phong và đặt nền móng cho sự phát triển ngành công nghiệp lọc hóa dầu VN.