VuHungFX

Chờ mua: Cơ hội vàng cho ae

UPCOM:BSR   BINH SON REFINING&PETROCHEM CO LTD
Giá dầu thế giới đang điều chỉnh dự báo về 76USD/Thùng, do vậy BSR điều chỉnh là lẽ tất nhiên, đây là đợt điều chỉnh khá mạnh của BSR nhưng với cơ bản tốt, BSR sẽ còn lợi nhuận hết Quys4. Đây là cơ hội vàng để ae chờ đợi tín hiệu tăng thì gom thêm hàng nhé!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.