VuHungFX

Cơ hội mua và Gom BSR!

UPCOM:BSR   BINH SON REFINING&PETROCHEM CO LTD
72 lượt xem
0
Giá dầu thế giới tiếp tục tăng, nhu cầu sử dụng năng lượng cuối năm 2021 sẽ tăng cao do dự báo toàn cầu khí hậu khắc nghiệt, ảnh hướng của các hiện tượng thời tiết và giá BSR cũng dc hỗ trợ bởi kỹ thuật rất tốt. Đây là cơ hội gom BSR đến hết năm!