ThangLeViet

BSR - CỔ PHIẾU VƯỢT ĐỈNH

UPCOM:BSR   BINH SON REFINING&PETROCHEM CO LTD
Chắc chắn những anh/em là fan trung thành của tôi đã từng đọc một bài viết về BSR mà tôi viết từ tháng 12 và khuyến nghị mua vào ở mức giá 2x. Khi đấy, giá dầu WTI của Mỹ còn đang ở mức 74$/thùng và bây giờ giá đã lên 94$/thùng. Tôi cũng đưa ra nhận định giá dầu có thể lập đỉnh 120$/thùng trong năm 2022 dưới sức ép của lạm phát, tài sản thực tăng mạnh, nhu cầu năng lượng tăng cao hậu đại dịch và đặc biệt là căng thẳng chính trị giữa Nga với Mỹ/Châu Âu/NATO. Phân tích BCTC của Bình Sơn có những điểm tích cực khiến cho giá cổ phiếu tiếp tục sẽ tăng mạnh lên mức 4x trong năm 2022. Để xem lại bài viết, a/e xem ở cuối bài tôi có để link bài phân tích về BSR gần nhất!

Về bảng cân đối kế toán

Với đặc thù là doanh nghiệp thuộc nhóm dầu khí/năng lượng, Bình Sơn có nguồn thanh khoản dồi dào với nguồn tiền mặt và tài sản nhanh lên tới hơn 20.000 tỷ đồng. Tổng tài sản ngắn hạn tăng gần 50% chủ yếu tập trung ở Tiền mặt, Đầu tư tài chính ngắn hạn và các khoản phải thu. Tài sản dài hạn giảm nhẹ do hoạt động khấu hao kế toán cơ bản.

Về bảng kết quả kinh doanh

Doanh thu thuần trong quý IV/2021 và cả năm 2021 đều tăng mạnh gấp đôi so với cùng kỳ trong khi giá vốn hàng bán chỉ tăng 1/2 giúp cho doanh nghiệp này sinh lời. Lợi nhuận gộp tiếp tục tăng so với cùng kỳ quý IV/2021 và cả năm 2021 dẫn đến lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này cũng tăng mạnh. Lợi nhuận sau thuế quý IV/2021 đạt hơn 2.600 tỷ đồng, lũy kế cả năm đạt 6.700 tỷ đồng. EPS tăng mạnh lần lượt 866 và 2162 trong quý IV/2021 và cả năm.

Những phân tích cơ bản ở trên cho thấy Bình Sơn đang có một tiềm lực tài chính dồi dào và lợi nhuận tăng trưởng mạnh trong thời kỳ giá dầu trên thế giới tăng mạnh - vốn được giới tư bản xem là vàng đen của trái đất.

Khuyến nghị kỹ thuật mua BSR ở vùng giá giảm điều chỉnh là 26 - 27.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.