ThangLeViet

CẬP NHẬT KẾT QUẢ THƯƠNG VỤ ĐẦU TƯ BSR

Giá lên
ThangLeViet Cập nhật   
UPCOM:BSR   BINH SON REFINING&PETROCHEM CO LTD
Từ ngày 14/12 là ngày bài phân tích đầu tiên của tôi về Bình Sơn được xuất bản, thời điểm đấy giá đang ở mức 22k/CP, giá hiện tại đang ở mức 26k/CP có thời điểm đạt 28k/CP.

Nhìn trên biểu đồ kỹ thuật, BSR đang ở trong giai đoạn giảm điều chỉnh về vùng đỉnh cũ - vùng hỗ trợ gần nhất. Giá của Bình Sơn vượt đỉnh 26k/CP cho thấy lực cầu của cổ phiếu này vô cùng lớn.
--
Khuyến nghị mua thêm tại vùng giá 25.5 - 26.5!
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
=> Chốt lời dòng dầu khí

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.