UPCOM:BSR   BINH SON REFINING&PETROCHEM CO LTD
145 lượt xem
0
Giá đã phá vỡ mô hình tam giác tăng, giá mục tiêu 34k
goodluck