BITFINEX:BSVUSD   BSV / Dollar
BSV /USD trên đồ thị 4h đang cho xu hướng giảm điều chĩnh, ( Mắc dù toàn thị trường có thể phục hồi )
Mức hỗ trợ 1 tại 83$ và vùng hỗ trợ cứng tại vùng 65 - 68$