NguyenDuyCuong19

MUA ĐÁY BÁN ĐỈNH - BSW BISWAP

Giá lên
BINANCE:BSWBUSD   BSW / Binance USD
Biswap là một nền tảng trao đổi phi tập trung trên BNB Chain cung cấp các dịch vụ khác nhau và cung cấp chương trình giới thiệu theo 3 cách rất độc đáo. Dự án đã được kiểm định bởi CertiK, một công ty bảo mật blockchain tập trung vào phân tích và giám sát các dự án DeFi và các giao thức blockchain. Biswap có nhiều loại sản phẩm và hoạt động khác nhau, bao gồm:
Biswap DEX với phí giao dịch 0,1%

Phần thưởng phí

Farming & Staking

Xổ số

Launchpool

Thị trường NFT

NFT Launchpad

NFT Staking Pool

Chương trình giới thiệu Biswap

Các cuộc thi giao dịch
ENTRY: 0.28-0.29$
TARGET X10: 3$ trong thời gian nắm giữ bạn có thể Stake đồng BSW để kiếm các Top coin khác, chi tiết tham khảo:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.