CRYPTOCAP:BTC.D   Market Cap BTC Dominance, %
- Chỉ muốn nói ae đoạn này khoan đừng vội bắt Altcoin, vì Dom tăng mạnh và BTC giảm thì Alt còn chia nhiều lắm.

- Đoạn này ai hold lâu dài thì cứ chia tiền ra mua dần, tới khi thị trường có tín hiệu tạo đáy và Dom tăng mạnh rồi hãy nghĩ đến việc gom Alt.

- Thị trường này tồn vong là ở BTC, có sập mà hold BTC cũng ngủ ngon hơn. Ngoài BTC chỉ có ETH t tin tưởng được, còn lại không tin bất cứ dự án nào hết, đánh theo trend thì được chứ hold lâu dài thì không. Nhìn vụ LUNA vừa rồi đã hiểu.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.