vuongdq2121

BTC.D có xu hướng đảo chiều tăng

Giá lên
CRYPTOCAP:BTC.D   Market Cap BTC Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
BTC .D có xu thế tăng. Giai đoạn này tập trung LONG SHORT bit ổn hơn!

BTC Dominance là gì?
BTC Dominance là một thuật ngữ trong Crypto, được hiểu là phần trăm vốn hoá mà Bitcoin chiếm trên tổng vốn hoá của toàn bộ thị trường Cryptocurrency. Ví dụ: BTC Dominance đang ở mức 60%, điều này có thể được hiểu là vốn hóa BTC đang chiếm 60% tổng vốn thị trường và Altcoin chiếm 40% tổng vốn hóa thị trường.

Altcoin ở đây ám chỉ tất cả các đồng coin/token không phải Bitcoin ( BTC ).

BTC Dominance cũng có thể được viết là: BTC .D, Bitcoin Dominance. Người dùng có thể dễ dàng truy cập được chỉ số BTC Dominance khi search trên Tradingview, nó là một chỉ số quan trọng được khá nhiều Holder lẫn Trader sử dụng trong các chiến lược giao dịch của mình.

Ý nghĩa của Bitcoin Dominance
Như đã định nghĩa, BTC Dominance cho thấy số tiền người dùng đang đổ vào BTC so với tổng số tiền đổ vào cả thị trường.

Nếu chỉ số này ngày càng tăng lên, nghĩa là dòng tiền từ Altcoin đang bị hút ngược về BTC , các nhà đầu tư Altcoin cần phải cẩn thận, vì lúc này, giá Altcoin nhiều khả năng sẽ bị giảm.
Ngược lại, nếu chỉ số này giảm, khả năng rất cao chúng ta sẽ thấy một mùa Altcoin - khoảng thời gian mà các Altcoin tăng giá rất mạnh.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.