CRYPTOCAP:BTC.D   Market Cap BTC Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
BTC .D khung D1 xu thế tăng => tín hiệu ko tốt cho altcoin đợt này anh em hạn chế bắt altcoin tập trung long bit là ok nhất
Altcoin chỉ nên đánh ngắn và chọn con đánh thôi

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.