CRYPTOCAP:BTC.D   Market Cap BTC Dominance, %
Cập nhật BTC.D ngày 29/01/2022.
BTC.D hiện tại đã có tín hiệu đảo chiều khi trước đó đã phá vùng down giảm. Khả năng rất cao sẽ lên kiểm tra lại các vùng 44-46% trong thời gian tới. Việc mà thị phần BTC tăng trở lại cho dù Bitcoin có tăng hay giảm giá thì cũng là tiêu cực cho thị trường Altcoin.
Anh em đánh Altcoin chú ý các vị thế của mình.
Chúc giao dịch thành công.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.