vuongdq2121

DOM có xu thế tăng canh chốt ALTCOIN

Giá lên
CRYPTOCAP:BTC.D   Market Cap BTC Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
DOM có xu thế tăng canh chốt ALTCOIN

Nếu chỉ số này ngày càng tăng lên, nghĩa là dòng tiền từ Altcoin đang bị hút ngược về BTC , các nhà đầu tư Altcoin cần phải cẩn thận, vì lúc này, giá Altcoin nhiều khả năng sẽ bị giảm.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.