Whale-D

NHẬN ĐỊNH BTC.D KHUNG H4 11/4/2023

CRYPTOCAP:BTC.D   Market Cap BTC Dominance, %
NHẬN ĐỊNH BTC.D KHUNG H4 11/4/2023

- BTC.D cũng như bài phân tích trước, mình có nói nếu có H4 nào đóng dưới 46.8% thì đó là tín hiệu chỉnh. Thời điểm mình cho là 3/4/2023 rụng thì cũng xuýt sao ngay gần đấy là 5/4/2023( ( lệch 2 ngày).
Nên ở đây chưa có H4 nào đóng dưới vùng hỗ trợ 46.8% đó cả. Áp lực tăng vẫn mạnh và được duy trì. Giá di chuyển lên lấy thanh khoản ở vùng sideway này.

- Sau cấu trúc tích lũy là cấu trúc đi xu hướng, hiện tại là xu hướng tăng. vậy ta chờ 1 nhịp chỉnh của BTC.D về 47.5% rồi xem xét vào hàng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.