CRYPTOCAP:BTC.D   Market Cap BTC Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
BTC Dominance theo tháng để dễ cập nhật xu hướng thị trường 1 cách nhanh nhất có thể,