CRYPTOCAP:BTC.D   Market Cap BTC Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
Trên chart BTC .D chúng ta có thể thấy mọi tín hiệu chỉ báo BTC .D đã đạt đỉnh - một cây búa đảo chiều đẹp trên chart tuần, một mô hình Vai đầu vai đã hoàn thành 80% và dự kiến BTC .D sẽ giảm giá trong thời gian còn lại của năm, bên cạnh đó chúng ta cũng có thể thấy chart BTC dang hỗ trợ mạnh quanh 8k+/- giá BTC sẽ sớm tăng trở lại 10k+/- và đi ngang tích lũy tiếp ở đó trước khi bước vào sóng tăng mới đầu 2020. Việc BTC .D đạt đỉnh và chỉ báo giảm mạnh đồng nghĩa với việc vốn hóa của altcoin sẽ tăng mạnh trong thời gian tới - Quý 4/2019.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.