CRYPTOCAP:BTC.D   Market Cap BTC Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
Mọi nhận định thị trường đều là xác suất, hãy tự bảo vệ tài khoản của bạn!

DN-ZanshinPA