Whale-D

NHẬN ĐỊNH BTC.D H4 29/3/2023

Giá xuống
CRYPTOCAP:BTC.D   Market Cap BTC Dominance, %
- Nhìn ở khung thời gian lớn hơn cụ thể ở Khung D or W . BTC.D đang chạm vùng Kháng cự 48% và đã phản ứng chững lại ,BTC.D đang đi ngang và không rõ xu hướng tiếp theo.

- Nhưng theo biểu đồ ở vùng đỉnh và theo cấu trúc đi ngang như thế này khả năng cao giá sẽ chỉnh về mức thấp hơn là 44% - 46% .

- Mức hỗ trợ cần lưu ý là 46.8 nếu bất kì h4 đóng nến dưới vùng này, báo hiệu là thời điểm chỉnh cho xu hướng tăng đã xuất hiện , BTC.D sẽ di chuyển về các mức cản là 46% - 44%.

- Nếu BTC.D chỉnh như Plan , các bạn muốn MUA altcoin, thì canh các mức hỗ trợ mình đã đưa ra để vào hoặc trực tiếp IB hoặc TAG mình nhé.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.