CRYPTOCAP:BTC.D   Market Cap BTC Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
Cập nhật nhanh Thị phần bitcoin cho anh em tham khảo.
Hiện tại BTC .D đã phá cái hỗ trợ quan trọng trước đó là vùng 40%.
Tín hiệu này rất tích cực cho 1 mùa Altcoin sắp tới.
Anh em có thế hold Altcoin từ bây giờ rồi nhé.
Tham khảo chart nha.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.