binmnt

Phân tích dòng tiền BTC Domination, cơ hội để vào Altcoin.

Giá lên
CRYPTOCAP:BTC.D   Market Cap BTC Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
Phân tích dòng tiền BTC Domination
Qua biểu đồ cho thấy thị phần BTC đã chạm vùng hỗ trợ 40 bật lên khá mạnh cho thấy dòng tiền Altcoin đang được đổ vè BTC
Sau đợt giảm giá toàn bộ thị trường vừa qua.
Chúng ta sẽ chờ DOmination BTC hồi lên vùng 50-52%
tại vùng này chúng ta có thể cân nhắc để vào altcoin với giá tốt nhất.
Kịch bản xấu có thể BTC DOminaton lên tiếp có thể báo hiệu một mùa đông của thị trường sắp diễn ra tất nhiên đây không phải là điều mà tôi mong đợi.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.