canhlinh

Ngày mai altcoin sẽ tăng đồng loạt ?

canhlinh Pro Cập nhật   
CRYPTOCAP:BTC.D   Market Cap BTC Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
Một loạt top altcoins đang nằm ở vùng giá hỗ trợ đẹp ví dụ trx ada eos . Dominance đang giảm. Dự đoán ngày mai coin top sẽ bay đồng loạt
Bình luận:
Dominance tăng trở lại, các support cho top altcoins đã xác nhận vỡ.
Bình luận:
BTC đang ở gian đoạn quyết định giá xuống. Nếu vỡ trend line này thì vùng 9K và 8K sẽ là mục tiêu hướng tới.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.