CRYPTOCAP:BTC.D   Market Cap BTC Dominance, %
Cập nhật BTC.D ngày 21/01/2022.
BTC.D đang ở vùng cản ngày khá mạnh, vẫn đang trong xu thế tạo đáy sóng 5 để hoàn thành 5 sóng Elliot trên khung ngày.
Đây là cơ hội cho 1 đợt phồi phục giá của thị trường Altcoin.
Chúc anh em giao dịch thành công...!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.