CRYPTOCAP:BTC.D   Market Cap BTC Dominance, %
Đã breakout khung lớn, khung nhỏ đang ủng hộ cho một đà tăng, trong thời gian tới BTC sẽ hút máu thị trường, nghĩa là nếu không có vốn hóa mới đổ vào mà còn bị rút ra, Altcoin chỉ có nát.

Nếu xem lại lịch sử, chúng ta sẽ thấy trong quá khứ khi thị trường đi vào downtrend, BTC dom đã tăng mạnh từ đáy vào 5/2018, sau thời gian dài, Dom mới bắt đầu giảm một mạch khi thị trường confirm uptrend 12/2020, và bây giờ Dom đang tăng lại, trước mắt chưa đáng lo, nhưng nếu break 47.68% thì hơi căng, lúc đó nó có thể lên được fibo 50 56.82% hoặc hơn.

Thời gian này mình chỉ mua BTC 50%, ETH 30%, còn lại 20% chia đều vào những Altcoin khác.

Khi thị trường biến động, về trường hợp xấu nhất là downtrend, mình chỉ tin tưởng BTC và ETH.

Thử thách mua BTC đều tay mỗi tháng cho đến 2024, gét gô :))
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.