CRYPTOCAP:BTC.D   Market Cap BTC Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
BTCD hiện tại đang có xu hướng rơi về vùng 42. Đây là thời điểm rất tốt để altcoin vượt lên
Ước tính chu kì tăng giá ngắn hạn của thị trường altcoin từ hôm nay 26/10 đến giữa tháng 11.
Chúc 1 ngày tốt lành.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.