CRYPTOCAP:BTC.D   Market Cap BTC Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
Update thị trường altcoin cho ae tham khảo.
Hiện tại btc .d vẫn đang trong plan mà trước đó mình đã đề cập.
Btc .D đang trong vùng 3 đáy hỗ trợ rất tốt nên xu hướng chiếm lại thị phần là lẽ đương nhiên,theo chart chúng ta có thể thấy btc .d đang tiến sát tới vùng cuối tam giác. Sẽ rất khó khăn cho thị trường Altcoin nếu btc .d break được khung tam giác này.
Nhưng theo quan điểm cá nhân của mình thì btc .d sẽ không phá được mà chỉ quay lại để test trend line đoạn này thôi.
Thị trường Altcoin theo mình sẽ KHỞI SẮC trong 5-7 ngày nữa.
Cùng chờ đợi và đưa ra quyết định đúng đắn để tăng đối đa lợi nhuận nhé.
Anh em tham khảo và để lại bình luận dưới chart nha.
Chúc giao dịch thành công.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.