CRYPTOCAP:BTC.D   Market Cap BTC Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
13/08/21: BTC .D đang trên đường về vùng hỗ trợ 45%
Bình luận: 18/8/21: BTC.D về vùng hỗ trợ 45% và bật lên
Tín hiệu ko tốt cho alt
Bình luận: 21/8/21:
BTC.D vẫn đang ở trong vùng hỗ trợ 45%, hôm qua 20/8 BTC lên giúp BTC.D lên nhưng vẫn trong vùng hỗ trợ.
Giá BTC lên, chúng ta chờ đợi BTC.D điều chỉnh xuống để tạo điều kiện cho alt lên.
Bình luận: 22/08/21: BTC.D vẫn đang ở trong vùng 45%
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.