Finashark

Bitcoin - Giấc mơ còn, nhưng cần thực tế.

Giá xuống
CME:BTC1!   Hợp đồng tương lai Bitcoin
Bài phân tích theo dữ liệu dòng tiền và phân tích kỹ thuật
1/Dữ liệu dòng tiền:
Nhà tạo lập: Dữ liệu phân tích dòng vốn do nhà tạo lập thị trường cho thấy tư duy Bán với hợp đồng hàng hóa Bitcoin phái sinh vẫn duy trì ổn định. Lý do duy nhất khiến xu hướng giảm chưa thể hiện rõ là vì đợi các vị thế nhỏ lẻ tham gia bắt đáy để nhà tạo lập thị trường có thể gia tăng vị thế Bán với giá tốt hơn.
Đồ thị dữ liệu thể hiện rõ lượng vị thế Mua nhà tạo lập thị trường sở hữu (đường xanh) thấp hơn hẳn so với vị thế nhỏ lẻ (thị trường chung) đang có.
Nên tiếp tục ưu tiên các lệnh Bán theo xu hướng với hợp đồng này.
Dòng tiền thông minh: Dữ liệu cho thấy dòng tiền thông minh đang rất ủng hộ cho giá của hợp đồng hàng hóa Bitcoin phái sinh tăng trong ngắn hạn. Cụ thể, thay đổi từ dòng vốn ở mức mạnh ghi nhận có tác động từ phía dòng tiền thông minh. Trong khi đó, đà tăng giá ở mức trung bình ngụ ý các vị thế nhỏ lẻ vẫn còn nghi ngờ và chưa dám tham gia Mua lên bắt đáy. Xu hướng giá ở mức mạnh thể hiện áp lực bán chốt lời mỗi khi giá tăng đã hết.
Có thể cân nhắc mở vị thế Mua bắt đáy nhưng chỉ nên duy trì ngắn hạn vì hành động kéo giá từ dòng tiền thông minh này đang mâu thuẫn với tư duy bán từ nhà tạo lập thị trường.
2/Phân tích kỹ thuật:
_ Giá Bitcoin xác nhận điều chỉnh ngắn hạn với nhịp phục hồi không qua được vùng đỉnh cản trước đó. Đồng thời thanh khoản bắt đáy cũng điều chỉnh về mức giới hạn.
_ RSI đảo chiều về vùng xu hướng giảm rõ nét. Trong khi đó, ADX cũng xác nhận đà giảm với -DMI và đường xu hướng ADX cắt ngược lên vùng level 25.

Do vậy, nên ưu tiên các lệnh Mua thấp Bán cao và ưu tiên chiều Bán khi giá hồi mạnh trên ngưỡng 33.000 USD/ Bitcoin

Trải nghiệm ngay:
- Dữ liệu dòng tiền lớn: https://finashark.vn/xac-dinh-dong-tien.html
- Tín hiệu giao dịch Realtime: https://finashark.vn/tin-hieu-giao-dich.html
- Fanpage: https://www.facebook.com/finashark
- Youtube: https://www.youtube.com/finashark
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.