CME:BTC1!   Hợp đồng tương lai Bitcoin
98 lượt xem
0
> Chi tiết như trong biểu đồ
> Target: 16.5k
Bình luận: > Hủy bỏ ý tưởng này tại 11.7k
> Suy nghĩ thay đổi
Bình luận: https://www.tradingview.com/chart/BTC1!/...
> Quay trở về với ý tưởng này

Bình luận