CME:BTC1!   Hợp đồng tương lai Bitcoin
> Các cặp nến đặc biệt đều xuất hiện trong biểu đồ
> Khi window bị xuyên thủng, xu hướng sẽ đảo chiều
> Giữ nguyên tư duy này, cho tới khi nó được chứng minh là sai

> Ngoài ra, khung W1 có 3 doji star liên tiếp, và nến gần nhất là Engulfing
> Record session highs: 11
> Full retrace
> Ý tưởng tiếp theo sẽ tại 1.8k
Bình luận: > Vô hiệu hóa ý tưởng này tại 9k
> Đã cập nhật tại một nơi khác

Bình luận