I_Cant_Trade

6/9/2019

Giá xuống
I_Cant_Trade Updated   
CME:BTC1!   Hợp đồng tương lai Bitcoin
> Các cặp nến đặc biệt đều xuất hiện trong biểu đồ
> Khi window bị xuyên thủng, xu hướng sẽ đảo chiều
> Giữ nguyên tư duy này, cho tới khi nó được chứng minh là sai

> Ngoài ra, khung W1 có 3 doji star liên tiếp, và nến gần nhất là Engulfing
> Record session highs: 11
> Full retrace
> Ý tưởng tiếp theo sẽ tại 1.8k
Bình luận: > Vô hiệu hóa ý tưởng này tại 9k
> Đã cập nhật tại một nơi khác
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.