CME:BTC1!   Hợp đồng tương lai Bitcoin
-------------------------------------------
Bình luận: Target cnbc 6860
Và chúng ta có 6830-6840 ......
---------------------------------------------------
Fxk plebs
Eat my short
Bình luận: Hộp tím - Gap của Bull đã bị đánh bại
Hiện tại, nó đã trở thành Supply mới
Bình luận:
Breakout, and retest
61 incoming

fkn plebs
Bình luận:
Bình luận:
1. Zone EMA 20 + 50
2. Cấu trúc kháng cự ngang
3. Fib 0.618

Xuống
Bình luận: Mặc dù ý tưởng này, giá đã chạy xuống hộp tím 63, nhưng lại đảo lên và ko xuống 61 như kì vọng
Holy fxxking plebs, chốt short tại mốc hòa vốn
Thât bại trong việc nắm bắt BIG MOVE
7300 100% chắc chắn sẽ ko tới
Chúc may mắn, fkn plebs
Bình luận: 49-51 incoming