BINANCE:BTCBUSD   Bitcoin / Binance USD
Giá đã hồi về SZ của M15 và đã đảo chiều xu hướng hướng ở m15 bằng việc phá qua swing low.
Giá sẽ về ít nhất là fibo của M15

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.