BINANCE:BTCBUSD   Bitcoin / Binance USD
Thời gian tới BTC có thể tiếp tục SW và tiếp cận vùng giá gần đường kẻ. Đợi BTC phá lên đường xu hướng đã kẻ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.