Tudotaichinh1010

BTC CHART D3- CƠ HỘI MUA CHO VÙNG HỖ TRỢ DƯỚI

Giá xuống
BINANCE:BTCPERP   BTC Perpetual Futures Contract
EMA55 là một kháng cự động mà BTC cần phải vượt qua, tuy nhiên khoảng cách giữa EMA55 và EMA100 đang hẹp dần. Khả năng giá chạm EMA55 và rơi xuống vùng giá dưới là rất cao.
Tuy nhiên việc lao vào bán khống không phải là phương án an toàn khi mà thông tin lãi suất của FED khá tích cực.
Hãy quan sát đường giá của BTC và đường EMA55, và chuẩn bị sẵn tiền mặt cho vùng 30-31k.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.