yeus777

BTC cần test lại vùng 53-51k lần nửa

Giá xuống
yeus777 Cập nhật   
BINANCE:BTCPERP   BTC Perpetual Futures Contract
Theo như đếm sóng Elliot thì hiện tại đang là pha D (sóng C), vậy là sẽ còn 1 pha E điều chỉnh trước khi bắt đầu chu kỳ tăng mới
Theo phương pháp Wyckoff thì hiện tại có thể là phase B, sẽ có 1 phase C test đáy cực mạnh lần cuối trước khi đảo chiều từ phase D
Kết hợp thêm các chỉ báo ưa thích của mình thì tất cả đều đồng thuận cho 1 cú test về vùng 53-51k
-> canh short tại 60-59k tp 53-51k sl 61k5
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
59k về 55k là 4k giá rồi nhé anh em, mình chốt 50% lệnh trước đây
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
đã chốt hết ở 51k5, ò ó o