duongquoc94

ĐOÁN MÒ TÂM LINH

duongquoc94 Cập nhật   
BINANCE:BTCUSD.P   BTC Perpetual Futures Contract
dự đoán nhẹ...btc sw và hồi lên lại nhẹ tầm 37k6 xong quay đầu về 30k-32 xong có nhẹ lên mạnh về 41k...xong quay đầu mạnh về hẳn đầu 30 thủng về luôn lòng đất 17k 19k...kết thúc chu kì giảm và thiết lập 1 chu kỳ tăng mới...chắc cái này cả năm sau... trí tưởng tưởng phong phú vl ra ae chém nhẹ
BTCUSDT.P
Bình luận:
...lên luôn lúc này thì đúng..sập mạnh luôn thì sai .an ủi thì đúng tới lúc này rồi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.