Suka1708

BTCUSD hồi trong trend giảm.

FTX:BTCPERP   Bitcoin Perpetual Futures
Anh chị thấy BTC sao ạ?
Mình thì chỉ Long khi phản ứng thực sự trên 72xx.
Còn không thì Suka vẫn tiếp tục Short.
Có xuất hiện đáy mới không đây?

Bình luận