Suka1708

BTCUSD dài hạn.

Giá lên
FTX:BTCPERP   Bitcoin Perpetual Futures
BTC rất khả quan trong những ngày tới. Nếu tiếp tục đóng nến W và D như này.

Gợi ý STOP 7622
TP 9k3 10k 10k4

Good luck.

Các anh chị thấy sao ạ?