naa4o16oc58

Buy ngắn hạn BTC - RR 1:3

Giá lên
BINANCE:BTCPERP   BTC Perpetual Futures Contract
199 lượt xem
0
BTC đã phá được key level quan trọng + đường trendline giảm (retest và bật lên) của time 1h
Xu hướng của time 15m cũng tăng

=> Buy