Suka1708

BTCUSD XBTUSD UPDATE 6-1-2020

FTX:BTCPERP   Bitcoin Perpetual Futures
Nến ủng hộ đi lên cho phe Long.
Tuy nhiên nhìn về “channel price” đây cũng có thể là đỉnh cho phe Short.
Mức kháng cự tiếp theo ở 757x ~ 77xx.

Cập nhập vào phiên tiếp theo.