yeus777

BTC: Mùa downtrend sắp tới

Giá xuống
BINANCE:BTCPERP   BTC Perpetual Futures Contract
BTC đã hoàn tất mô hình wyckoff ở khung 4h (line xanh lá), nếu không tìm về được 60k thì chúng ta sẽ sớm thấy lại mốc 30k và sẽ không có ATH 77k trong năm nay
Theo tôi tín hiệu down sẽ rõ ràng hơn vào khoảng gần noel
Anh em nên canh chốt lời sớm những coin còn đang nắm giữ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.