MinhAnhhh

BTCUSDT Biểu đồ D1 Đang có xu hướng ĐI XUỐNG nha AE!!!!!

Giá xuống
BINANCE:BTCPERP   BTC Perpetual Futures Contract
Có vẻ như đợt sóng này đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi các chính sách của Trung Quốc,
Nên tiếp đến sẽ có một làn sóng giảm giá mạnh!!!

Chưa đầy một năm từ 10/2020 đến nay,
Tỷ lệ thắng là 100%, và lợi nhuận đạt trên 300%

Kể từ năm 2017,
Tỷ lệ thắng là 77,27% và lợi nhuận đạt 1342%!!!!!!!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.