yeus777

BTC chạy đúng kịch bản, nhưng đừng bắt dao rơi

BINANCE:BTCPERP   BTC Perpetual Futures Contract
Đầu tiên xin chúc mừng các anh em đã cùng tôi short từ 59k , tôi vừa chốt 50% ở 55k ai ngờ nó đi 1 mạch luôn,
Theo như 2 bài phân tích trước thì BTC đã lủng wyckoff khung 4H, hiện tại theo wyckoff khung 1D thì sẽ về sâu nhất vùng 48k8 ( vùng giá break out lần trước), có thể xem xét long ở 48k8, tp 60k 66k 77k SL 48k
Nếu giá lủng 48k thì sẽ khẳng định xu hướng down ngắn hạn và sẽ về test lại vùng 41-29k, tìm entry short quanh 47k5-48k2, tp cực mạnh 43k 39k 33k 29k , SL 49k5
Chúc mọi người giao dịch thuận lợi